Kleintje Muurkrant wint van Kuijpers

december 7, 2008

Advocaat pleit tevergeefs voor Essence Trainingen voor verwijdering publicaties en opsluiting. Gelezen: Vonnis rechtbank. Essence Trainingen in amsterdam en Nijmegen, met onder meer haar ‘bewustzijnstrainingen’ onder chef Yiftach Sagiv, is niet zo’n frisse club. Dat beschreef Kleintje Muurkrant. De firma vond plotseling advocaat Eric Kuijpers aan haar zijde in een poging Kleintje Muurkrant artikelen te laten verwijderen. Kuijpers is in een lange strijd verwikkeld met Kleintje Muurkrant. De kern van het vonnis: “Het gaat immers om het uitdragen en onderbouwen van een waardeoordeel in het kader van een publiek debat en dus om een mening. Het recht op vrijheid van meningsuiting beschermt in beginsel, zeker in een actueel publiek debat als het onderhavige, ook meningen waaraan anderen aanstoot aan kunnen nemen.” Zie onder meer: Een “Source” traininkje met de beschrijving van de ervaringen bij Essence: “Er wordt begonnen met de huiswerkcheck. De meeste mensen hebben het dus niet gedaan, of niet helemaal. Om de beurt wordt iedereen doorgezaagd en afgebrand door de trainer…Met een riem met een balletje erin mag je dan op de grond slaan en jezelf opzwepen tot woede. Liefst totdat je een doorbraak krijgt naar je gevoelens.” Etc. Samen op weg naar verlichting vormt een uitgebreide beschrijving van de training van Essence. Ook verloren Kuijpers en Essence hun zaak tegen Matt Hoorn en zijn inmiddels niet meer bereikbare website Witheet.com. Ook die had enkele kritische artikelen over Essence overgenomen. Ook Hoorn wint. Publicatie van de dagvaarding van Kuijpers door Kleintje werd door de laatste gezien als schending van het auteursrecht. Ook dit verwierp de rechter, op zichzelf een belangrijk vonnis. Ook voor Leugens.nl. De rechter: “Dat de dagvaarding een nieuwsfeit betreft waarvan kennisneming door het publiek bijdraagt tot beter begrip van het ter zitting verhandelde en uiteindelijk van dit vonnis.”

Advertenties

Dubieuze curatorpraktijken

november 14, 2008

Handige dingen die camera’s. Gisteren heb ik opnames gemaakt van een oude ‘zakenpartner’ van Eric Kuijpers. Wat een verhaal, beste mensen, wat een verhaal. Eric Kuijpers heeft volgens dit relaas veel meer op zijn kerfstok dan dat ik zelfs heb kunnen bevroeden. Praktijken die veel verder gaan dan het kapotprocederen en misbruik maken van de status als advocaat. Naast de beweringen van deze meneer liggen stukken die zijn opsomming van feiten keihard onderbouwen. En directe link tussen Eric Kuijpers en Hans Westenberg is gevonden! De twee kennen elkaar goed in de hoedanigheid van Eric Kuijpers als curator in faillissementzaken en Hans Westerberg als de rechter-commissaris in dezelfde faillissementen. Een voorbeeld. Een bedrijf gaat failliet met een schuld van € 40.000. De curator die dan aangesteld wordt moet dan ervoor zorgen dat de schuldeisers zo veel mogelijk betaald worden en gaat jagen op geld binnen de failliete boedel. De curator in dit voorbeeld kan jagen, dreigen en intimideren dat het een lieve lust is. Dwingt de personen van het failliete bedrijf alles te verkopen wat ze maar hebben. Ze raken alles kwijt. Het gezuig levert de curator zo’n € 200.000 op. Alleen wat vreemd. De schuld was maar € 40.000. Goed nieuws voor de crediteuren want er is meer geld binnengehaald dan dat er schulden waren. Dus niet… Lees de rest van dit artikel »


Borderline-persoonlijkheidsstoornis is erg

november 13, 2008

Het is zondagmiddag. Het zonnetje schijnt gemoedelijk op soort van een bejaardenhuis. Een grote oudere man staat met veel ferm zijn verhaal te vertellen. Het is hem aan te zien dat hij in de kracht van zijn leven altijd bikkelhard heeft gewerkt. Kennelijk draagt de man een groot stuk verdriet met zich mee. Hij klaagt over zijn zoon. Waarschijnlijk zijn enige kind. “Het is worm. Ik had hem vroeger nog meer klappen moeten geven. Het onderdeurtje heeft niet geleerd dat hij niet voor niets gepest werd op het schoolplein.” Een vader die zo over zijn zoon praat. Wat heeft deze zoon in godsnaam gedaan? “Hij haalt steeds dezelfde rotstreken uit. Haalt zich zijn hele leven allerlei ellende op zijn hals. Moet en zal zich tegenover iedereen bewijzen, maar maakt ook met hele legioenen ruzie. Het is een angstbijter. Ik weet niet waarom hij niet normaal kan doen. Ik heb mijn best gedaan hem goed en waardig op te voeden. Ik heb er een ‘vatje’ voor terug gekregen. Lees de rest van dit artikel »


Eric Kuijpers diep in het stof voor rechter

november 12, 2008

Ik begin steeds meer lol te krijgen in het webloggen. Eergisteravond heb ik met mijn vrouw genoten van het goede nieuws dat Eric Kuijpers afgelopen maandag flink op zijn snuit is gegaan in zijn strijd tegen de snode lieden van Kleintje Muurkrant en de evenzo verderfelijke Matt Hoorn. We hebben er een uitstekende fles Champagne, speciaal bewaard voor dit soort gelegenheden, voor laten knallen. Wat zullen ze spijt hebben bij Essence dat ze ingegaan zijn op de colportageverkooppraatjes van Eric Kuijpers. Meteen een stevige klacht indienen bij de deken beste mensen. Want dankzij deze onhandige hatelijke Don Quichote, zijn jullie vanaf nu vogelvrij. Het is opvallend dat de rechter J.H.W. Rullmann de dikke epistels van Eric Kuijpers met een kort vonnis afdoet. Zeer pijnlijk voor elk jurist die zichzelf ook maar een beetje serieus neemt. Eric Kuijpers heeft geen leercurve,dus ik vreet een bezemsteel op als hij zijn frustraties niet weer eens afreageert op een van zijn slachtoffers. Lees de rest van dit artikel »


Eric Kuijpers zijn foute vriendjes

november 8, 2008

We hebben het er al eerder over gehad. Eric Kuijpers levert onweerlegbaar aan een lastersite doorlopend informatie en is zo deelgenoot van een zo als hij dat zelf zo graag te pas en te onpas noemt een “criminele organisatie”. In brieven naar zelfs een rechtbank noemt hij één van de hoofdpersonen in dit meest ranzige internetverschijnsel de schrijver van de artikelen hier. Dat is niet zo, maar ik ken hem wel (inmiddels drie keer ontmoet). Het komt in Eric Kuijpers niet op dat ik nog altijd een gediplomeerd ingenieur ben en slechts van Poolse afkomst. Speciaal voor beroepsschreeuwer Eric Kuijpers een verhaal wat ooit in de Nieuwe Revu heeft gestaan over één van zijn internetvriendjes. Iemand, kennelijk ook een beroepssmeerlap, waarmee hij voortaan in de rechtbanken door zijn eigen stomme schuld in één adem zal worden genoemd. “Artiestenmanager Sidney Brandeis wordt door de politie van zijn bed gelicht op verdenking van afpersing en bedreiging. Hij zou twee Apeldoornse zware jongens hebben ingehuurd om een zakelijk conflict te regelen. Zowel sterren als journalisten kruipen in hun schulp: Sidney kende iedereen, hij voorzag de bladen van tips en je kon beter geen ruzie met hem maken, dan verschenen er zomaar hele nare stukjes op internet. Anoniem, uiteraard. Lees de rest van dit artikel »


Uranium en plutonium

november 6, 2008

Eric Kuijpers en zijn “partner-in-crime” Douglas Harff krijgen post. Meerdere keren zelfs uit meerdere hoeken. Er zijn lui die ze meer dan zat zijn. Het structureel demoniseren van tegenstanders gaat een flink staartje krijgen, waardoor zelfs de wakkerste krant van Nederland kan rekenen op een extra omzet. Deze advocaten die denken dat ze allerlei dingen mogen roepen in hun stukken, aangiften en rechtzittingen, janken het hoogst als iemand iets over hen “welongevallen” meent te veronderstellen. Dan zijn de heren op hun onfatsoenlijke “minipikkie” getrapt. Ze schuwen nimmer om te dreigen, af te persen en mensen zonder veroordeling allerlei strafrechtelijke titels straffeloos toe te mogen bedelen. Hoe komt in hemelsnaam een lastersite aan correspondentie van Eric Kuijpers? Hoe kan het dat RDW gegevens, kadastergegevens en huwelijkuittreksels betaald zijn door KDK Advocaten en op het internet terecht komen? Dit is de reinste boter op het hoofd hebben! Lees de rest van dit artikel »


Feest met vrienden

november 5, 2008

Het bewijs dat “triggerhappy” Eric Kuijpers achter een inmiddels beruchte website zit hebben ze gisteren en vandaag zelf (toe)gegeven. Nog voordat Eric Kuijpers tot zijn welbekende juridische terreuractie over was gegaan, wisten zijn “en(i)ge vrienden” het al te melden. Wat een voorkennis! Heel toevallig heb ik de temperamentvolle dame in kwestie onlangs ontmoet op een feest in Breda, waar ik samen met mijn Molukse mede-uitvinder en medeslachtoffer van Eric Kuijpers aanwezig was. Eric Kuijpers weet vast dat wij onze mond tegen haar niet hebben gehouden. Enfin… Ik heb maar één goed advies voor haar: ga naar deze echte advocate die van wanten weet en Eric Kuijpers al vaker is tegengekomen in een rechtbank. Feest is het ook om in chronologische volgorde Erik Kuijpers bij herhaling hier middels bewijsstukken verder te ontmaskeren. Lees de rest van dit artikel »