Kuijpers 9mm versus Kucharek 8mm

september 1, 2008

Indien u vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft, kunt u dat middels dit e-mail adres laten weten.

Advertenties

De advocaat is de Duivel

juni 30, 2008

De Leidse advocaat Eric Kuijpers hanteert voor zijn praktijk nogal offensieve rules of engagement. ‘Eerst schieten, dan praten’, luidt zijn credo. Afgelopen vrijdagochtend was hij in de Bosche rechtbank te vinden waar hij een paar oudere mannetjes probeerde te knechten. Reden voor de schietgrage advocaat om zich om 09.30 in de rechtbank Den Bosch te melden was dit filmpje. Op het filmpje is de uitvinder Gerard Kucharek te zien en te horen. De uitvinder van een zogenaamd slipsheetsysteem vertelt gelaten hoe hij te pakken is genomen door de ‘crimineel’ Eric Kuijpers die zich op onwettige wijze zou hebben ontfermt over, jawel, zijn uitvinding. Wie tijd en zin heeft om even rond te dwalen in de donkere krochten van ons rechtssysteem, moet zich even in het verhaal van Kucharek verdiepen. Het reisje biedt een bijzondere attractie: de wondere wereld van advocaat Eric Kuijpers die behalve een kennelijk zwak voor de heer Adolf H. nogal bizarre fantasieën etaleert. Zo is Kuijpers er bijvoorbeeld van overtuigd dat Kucharek hem wil vermoorden door uraniumblokken in zijn bed te plaatsen..Afijn, terug naar de rechtbank Den Bosch waar Kuijpers vrijdagochtend 27 juni in kort geding de Stichting Sociale Databank Nederland over de knie wilde leggen. Lees de rest van dit artikel »


Ad insinuatio

juni 28, 2008

Auteur Nicomache: “Het optreden van mr. Marjolein Vissers (MDMV-advocaten te Utrecht) op 27 juni voor de voorzieningenrechter mevr. mr. Geurtsen in Den Bosch, tijdens het kort geding aangespannen door mr. Harff en mr. Kuijpers, mag men op diverse manieren waarderen. Rob Brockhus van SDN applaudisseert voor haar op de site www.leugens.nl. Inderdaad SDN kan niet anders dan mr. Vissers dankbaar zijn voor de geserreerde verdediging van zijn belangen. Zij maakte duidelijk waar het in dit complexe dossier over gaat, zonder de belangen van haar cliënt te schaden of zijn optreden te ironiseren of politiseren, zoals tijdens het geding tegen stichting de Stelling gebeurde. Eerder struikelden Kucharek en Stichting de Stelling over een vonnis, dat met behulp van een kort geding was uitgelokt door mr. Harff en mr. Kuijpers. Lees de rest van dit artikel »


Rechtbank verslag

juni 27, 2008

Van het internet af geplukt: “Vandaag diende de rechtszaak voor de rechtbank van Den Bosch waar de advocaat van SDN uitlegde waarom zij en gedaagden meenden dat een spoedeisend kort geding niet uitsluitsel kan geven over het waarheidsgehalte van de argumenten van mr Harff en mr Kuijpers, en de beschuldigingen van Kucharek. Net als tijdens eerdere rechtszaken beweerden het advocatenduo mr. Harff en mr. Kuijpers, gebruikmakend van insinuaties (vooral over de status van de gedaagden), dat deze internetterroristen hun belangen ernstig en onrechtmatig schaden. De advocaat van SDN ging puntsgewijs in op de beschuldigingen van mr. Harff en mr. Kuijpers in en verwees de rechter naar haar producties waarin zij stelde het bewijs te kunnen leveren voor de rechtschapenheid van haar cliënten die, niet zoals het duo mr. Kuijpers en mr. Harff voorstellen, criminelen zijn die zich schuldig maken aan talloze vergrijpen, zoals valsheid in geschrifte, maar lieden die zich verzetten tegen systeemdwalingen. Lees de rest van dit artikel »


Uit het brein van Eric Kuijpers:

juni 20, 2008

“Het voeren van gemotiveerd verweer tegen de klacht van klager wordt bemoeilijkt vanwege de vele onbegrijpelijke stellingen en het onsamenhangende en gebrekkige taalgebruik van klager. Klager is sinds februari 2005 een lastercampagne tegen mij gestart nadat in de loop van 2004 in de zakelijke verstandhouding met klager een bekoeling was ontstaan, welke het gevolg was van hardnekkige pogingen van klager mij deelgenoot te maken van zijn staatsondermijnende en bedrijfsterroristische voornemens. Lees de rest van dit artikel »


‘Spic’ en ‘Span’

juni 18, 2008

De e-mail staat bol van de reacties van Kuijpers en Harff confrères. Er is kennelijk geen enkele sympathie voor dit duo ‘Spic’ en ‘Span’. Net als Tweede Kamerlid Jan de Wit – tevens lid van de vaste Kamercommissie Justitie – vraagt men zich af of de Deken van de Orde van Advocaten zich nooit over de Kucharek-kwestie heeft gebogen. Zowel de Deken als het Hof van Discipline zijn geheel op de hoogte (lees 1, 2 en 3). Uit de stukken blijkt dat Kuijpers de door Kucharek aangedragen feiten (zoals deze op deze site staan) nimmer heeft ontkend. Slechts een sneer dat Kuijpers niet moet liegen dat hij niet als advocaat voor Kucharek heeft opgetreden (Kuijpers stelt dat hij slechts als multifunctionele ondernemer voor Kucharek heeft opgetreden, alleen zijn correspondentie op zijn advocatenbriefpapier spreekt hem daar in tegen) was als een deukje in een pakje boter: “Bij de beoordeling is het de Raad opgevallen dat verweerder (Kuijpers) op onwenselijke wijze de zaken welke hij privé – als zakenman – doet vermengt met zijn optreden als advocaat. (..) Dat verweerder (Kuijpers) zich mede bedient van visitekaartjes, waarop hij in advocaten-toga staat afgebeeld met de slogen “K.D.K. advocaten eerst schieten, dan praten” zegt mogelijk iets over de wijze waarop hij zich tegenover cliënten wil profileren”.  Waarom Kuijpers c.s. een zekere Mr. Heidinga en mevrouw Mr. Schouwink destijds uit de samenstelling van het Hof van Discipline wilde hebben zijn we nog aan het uitzoeken. Voor de pers: mr. E. Unger – de Algemeen Deken Nederlandse Orde van Advocaten – kan al u vragen terzake beantwoorden en wil u wellicht op de hoogte brengen van het vervolg met betrekking tot Kuijpers c.s.


Hoor en wederhoor

juni 17, 2008

Een dagvaarding van maar liefst 89 pagina’s kreeg SDN binnen van Eric Kuijpers, omdat zij deze video online hadden gezet, zonder dat – volgens Eric Kuijpers – hoor en wederhoor zou zijn toegepast. Maar is dat wel zo? Op zondag 28 oktober 2007 (21:11 uur) werden de onderstaande vragen door Eric Kuijpers binnen een e-mail correspondentie ontvangen: “Langs deze weg laat ik u om formele reden weten dat aan uw verzoek per e-mail dd. donderdag 25 oktober 2007 23:51 door de redactie van Witheet op dd vrijdag 26 oktober 2007 00:20 gehoor is gegeven. Dit mede in het kader van een nieuw onderzoek betreffende uw zaak. Zoals u wellicht heeft constateren doet de redactie (waarvan vrijwel iedereen lid van de NVJ) journalistiek onderzoek naar voornamelijk zware criminaliteit. Met twee collega’s van een andersoortig medium dan Witheet, zijn wij thans bezig met een diepgravend evenwichtig onderzoek naar u. Lees de rest van dit artikel »