Vreemd, zo weinig ophef over deze zaak

oktober 16, 2008

Als er niks tussenkomt, dan dient morgenochtend te Den Bosch een kort geding tegen Kleintje Muurkrant, blad en website gevestigd in dezelfde stad. Eisende partij is Essence BV, een firma die doet in ’bewustzijnstrainingen’. Naar eigen zeggen volgden al ’meer dan 15.000’ Nederlanders haar cursussen – tot volle tevredenheid. „Het is het mooiste cadeau dat ik mijzelf heb geven”, meldt de een. „Ik voel me beter dan ooit!”, schrijft de ander. Maar niet iedereen deelt in de euforie. Vorig jaar december publiceerde Kleintje Muurkrant een verhaal waaruit heel wat minder geestdrift klonk over dit soort massatrainingen. Intermediair publiceerde in mei van dit jaar een bewerkte versie van hetzelfde artikel. Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Smile

oktober 15, 2008

Vrijdagmorgen, vanaf 07:00 uur op 17 oktober 2008, Den Bosch… Op het Centraal Station van Den Bosch, nabij het Bossche Gerechtsgebouw, worden flyers uitgedeeld met daarop het ‘eerst schieten, dan praten’ visitekaartje van Eric Kuijpers… Bijgaande tekst verbloemt niet dat Eric Kuijpers nogal racistische uitspraken hanteert… Vertalingen naast in het Nederlands in het Hebreeuws, Turks, Arabisch en Engels… Met de camera worden de reizigers gevraagd wat zij vinden van zo’n advocaat… Vervolgens vanaf 08:00 uur… Op de stoep bij de Bossche rechtbank dezelfde exercitie maar dan voor de bezoekers van het gebouw… Ambtenaren, advocaten, eisers, verweerders…. Lees de rest van dit artikel »


Panthera pardus? In uw dromen!

oktober 14, 2008

Langzaam maar zeker begint het binnen de advocatuur ernstig te rommelen over de gedragingen van hun confrère Eric Kuijpers. Zelfs amice Douglas Harff heeft zich in een uiterste netelige zaak teruggetrokken en laat Eric Kuijpers zijn zelf gecreëerde ruines voortaan zelf beheren. Wat is er aan de hand? In de zogenoemde Gedragsregels 1922 voor de Nederlandse Advocatuur zijn tal van inbreuk makende acties van Eric Kuijpers te vinden. Regel 1 van de gedragregels van advocaten stelt: “De advocaat dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad.” Zijn ‘credo eerst schieten, dan praten’ speelt Eric Kuijpers parten. Lees de rest van dit artikel »


Dat gaat naar Den Bosch…

oktober 9, 2008

Het is al weer een tijd geleden dat hier aandacht is gegeven aan Eric Kuijpers en zijn capriolen. Het heeft hem waarschijnlijk heel veel moeite gekost om een ‘betalende’ cliënt te vinden in een bedrijf met de naam Essence Trainingen. Of dit bedrijf met een Joodse signatuur weet dat ze aan Eric Kuijpers een advocaat hebben die met 88 zijn berichten afsluit en graag andere uitmaakt over üntermenschen is niet bekend. Ook onbekend is hoe men bij Essence Trainingen zullen gaan reageren op het gegeven dat Eric Kuijpers een hele Joodse familie tegen zich heeft weten te keren, welke zowel in Nederland als in Israël zakelijk en ambtelijk nogal zijn ingevoerd. Een tape waarop een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Eric Kuijpers te horen is waarop hij iemand duidelijk uitmaakt voor ‘Joodse Bandiet’ is inmiddels ter beschikking gekomen. Lees de rest van dit artikel »


De advocaat is de Duivel

juni 30, 2008

De Leidse advocaat Eric Kuijpers hanteert voor zijn praktijk nogal offensieve rules of engagement. ‘Eerst schieten, dan praten’, luidt zijn credo. Afgelopen vrijdagochtend was hij in de Bosche rechtbank te vinden waar hij een paar oudere mannetjes probeerde te knechten. Reden voor de schietgrage advocaat om zich om 09.30 in de rechtbank Den Bosch te melden was dit filmpje. Op het filmpje is de uitvinder Gerard Kucharek te zien en te horen. De uitvinder van een zogenaamd slipsheetsysteem vertelt gelaten hoe hij te pakken is genomen door de ‘crimineel’ Eric Kuijpers die zich op onwettige wijze zou hebben ontfermt over, jawel, zijn uitvinding. Wie tijd en zin heeft om even rond te dwalen in de donkere krochten van ons rechtssysteem, moet zich even in het verhaal van Kucharek verdiepen. Het reisje biedt een bijzondere attractie: de wondere wereld van advocaat Eric Kuijpers die behalve een kennelijk zwak voor de heer Adolf H. nogal bizarre fantasieën etaleert. Zo is Kuijpers er bijvoorbeeld van overtuigd dat Kucharek hem wil vermoorden door uraniumblokken in zijn bed te plaatsen..Afijn, terug naar de rechtbank Den Bosch waar Kuijpers vrijdagochtend 27 juni in kort geding de Stichting Sociale Databank Nederland over de knie wilde leggen. Lees de rest van dit artikel »


Ad insinuatio

juni 28, 2008

Auteur Nicomache: “Het optreden van mr. Marjolein Vissers (MDMV-advocaten te Utrecht) op 27 juni voor de voorzieningenrechter mevr. mr. Geurtsen in Den Bosch, tijdens het kort geding aangespannen door mr. Harff en mr. Kuijpers, mag men op diverse manieren waarderen. Rob Brockhus van SDN applaudisseert voor haar op de site www.leugens.nl. Inderdaad SDN kan niet anders dan mr. Vissers dankbaar zijn voor de geserreerde verdediging van zijn belangen. Zij maakte duidelijk waar het in dit complexe dossier over gaat, zonder de belangen van haar cliënt te schaden of zijn optreden te ironiseren of politiseren, zoals tijdens het geding tegen stichting de Stelling gebeurde. Eerder struikelden Kucharek en Stichting de Stelling over een vonnis, dat met behulp van een kort geding was uitgelokt door mr. Harff en mr. Kuijpers. Lees de rest van dit artikel »


Rechtbank verslag

juni 27, 2008

Van het internet af geplukt: “Vandaag diende de rechtszaak voor de rechtbank van Den Bosch waar de advocaat van SDN uitlegde waarom zij en gedaagden meenden dat een spoedeisend kort geding niet uitsluitsel kan geven over het waarheidsgehalte van de argumenten van mr Harff en mr Kuijpers, en de beschuldigingen van Kucharek. Net als tijdens eerdere rechtszaken beweerden het advocatenduo mr. Harff en mr. Kuijpers, gebruikmakend van insinuaties (vooral over de status van de gedaagden), dat deze internetterroristen hun belangen ernstig en onrechtmatig schaden. De advocaat van SDN ging puntsgewijs in op de beschuldigingen van mr. Harff en mr. Kuijpers in en verwees de rechter naar haar producties waarin zij stelde het bewijs te kunnen leveren voor de rechtschapenheid van haar cliënten die, niet zoals het duo mr. Kuijpers en mr. Harff voorstellen, criminelen zijn die zich schuldig maken aan talloze vergrijpen, zoals valsheid in geschrifte, maar lieden die zich verzetten tegen systeemdwalingen. Lees de rest van dit artikel »