Zwendel

mei 3, 2008

Kuijpers gaat conform de afspraken voortvarend te werk en wint het vertrouwen van Strategos BV en haar mede-uitvinders, en wordt betrokken in meerdere projecten. Slechts één keer is er twijfel wanneer Kuijpers voorstelt via haar accountant om de WBSO op te lichten, door zogenaamde projecten te starten om loonsubsidie voor zijn klanten te genereren. Hetgeen pertinent afgewezen wordt. Kuijpers toont zijn ware aard, wanneer één van de projecten door de octrooiraad wordt afgewezen in verband met een inbreuk op een ander octrooi. Woedend tracht hij Strategos BV te dwingen om dit afgewezen octrooi – onder stilzwijgen – alsnog bij een geïnteresseerde partij onder te brengen. Startegos BV weigert, waarop Kuijpers een grote som geld in rekening brengt als honorarium voor zijn werkzaamheden van Strategos BV.

Advertenties