Dubieuze curatorpraktijken

november 14, 2008

Handige dingen die camera’s. Gisteren heb ik opnames gemaakt van een oude ‘zakenpartner’ van Eric Kuijpers. Wat een verhaal, beste mensen, wat een verhaal. Eric Kuijpers heeft volgens dit relaas veel meer op zijn kerfstok dan dat ik zelfs heb kunnen bevroeden. Praktijken die veel verder gaan dan het kapotprocederen en misbruik maken van de status als advocaat. Naast de beweringen van deze meneer liggen stukken die zijn opsomming van feiten keihard onderbouwen. En directe link tussen Eric Kuijpers en Hans Westenberg is gevonden! De twee kennen elkaar goed in de hoedanigheid van Eric Kuijpers als curator in faillissementzaken en Hans Westerberg als de rechter-commissaris in dezelfde faillissementen. Een voorbeeld. Een bedrijf gaat failliet met een schuld van € 40.000. De curator die dan aangesteld wordt moet dan ervoor zorgen dat de schuldeisers zo veel mogelijk betaald worden en gaat jagen op geld binnen de failliete boedel. De curator in dit voorbeeld kan jagen, dreigen en intimideren dat het een lieve lust is. Dwingt de personen van het failliete bedrijf alles te verkopen wat ze maar hebben. Ze raken alles kwijt. Het gezuig levert de curator zo’n € 200.000 op. Alleen wat vreemd. De schuld was maar € 40.000. Goed nieuws voor de crediteuren want er is meer geld binnengehaald dan dat er schulden waren. Dus niet… Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Quote

mei 10, 2008

“U mag opgelicht zijn – u mag zich opgelicht voelen – maar u mag dat niet zeggen zonder rechtelijke uitspraak…”


Oplichting

mei 2, 2008

Kucharek DGA van Strategos BV wordt benadert in zijn privéhuis door een advocaat mr. H.F.C. Kuijpers van KDK-advocaten (Kracht Doorzetting en Kreativiteit) die via geruchten vernam van de ontwikkelingen binnen Strategos BV. De heer Kuijpers is enthousiast omtrent de innovatieve ontwikkelingen binnen Strategos BV, en stelt voor om te participeren in één van de projecten voor 50% waarvoor Kuijpers een schade – claim ad. 650.000 van het dispuut tussen Strategos BV en Kappa Packaging. De juridisch verhaalmogelijkheden – mede door zijn specialisatie op het gebied van Intellectueel eigendom – ziet hij als een grote kans. Strategos BV besluit na intern overleg met haar mede-uitvinder – accountant de beweringen van Kuijpers te controleren en onderzoekt bij de Orde van Advocaten of Kuijpers wel advocaat is. Kuijpers staat inderdaad ingeschreven als specialist Intellectueel Eigendomsrecht, hetgeen later in de Rechtbank een grove misleiding (lees: oplichting) blijkt te zijn. Omdat het “Kappa Packaging dispuut” reeds in handen was bij mevrouw mr. F. Quarles van Ufford, van Considine advocaten te Den Haag, vraagt Kuijpers haar het dossier “collegiaal” aan hem over te dragen.