Anthony Fintelman

juni 4, 2008

Een van de meest vreemde topics in het dossier Kucharek is de rol van Anthony Fintelman (0653981496); beveiligingsambtenaar bij het Ministerie van Justitie te Den Haag: bij het bureau van de Secretaris-Generaal notabene. Uit dit stuk van zijn eigen hand blijkt dat deze beambte officiële stukken (aangiften en klachten) heeft opgevangen en in origineel heeft doorverzonden naar het onderwerp hiervan: Eric Kuijpers. Mag dit wel? Volgens de directie van het ministerie niet. De Rijksrecherche stelt dit voorval in onderzoek te hebben. En Kucharek zelf meent dat er zelfs uitnodigingen van de rechtbank aan zijn adres zo zijn onderschept. Wie is Anthony Fintelman? Vast staat dat hij net als Kuijpers in Rotterdam woonde. Tot op heden hebben we niet kunnen uitvinden in welke loonschaal de Anthony Fintelman zit. Wel vonden wij uit dat hij voor € 533.000 zijn Rotterdamse woning ooit te koop heeft gezet. Bizar is dat Anthony Fintelman goede contacten onderhoud met het bedrijf Fox-IT, de werkgever van Edwin de Lange, oprichter en beheerder van een lastersite, waarin Eric Kuijpers ook een prominente rol heeft. Anthony Fintelman gaf ooit in de media te kennen: Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Artikel 310 SR

mei 7, 2008

“Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”.