Onrechtmatige daad

mei 8, 2008

Kroon schrijft de beherend vennoot zonder zijn toestemming uit bij de KvK en schrijft zich in met vervalste notulen in bij de KvK te Rotterdam, deze vergadering heeft nimmer plaats gevonden wegens vakantie van Kuijpers (13/06/05 t/m 07/07/05). 

Advertenties

Strafbare feiten

mei 5, 2008

Kucharek DGA van Strategos BV besluit aangifte te doen bij de Politie; die vervolgens adviseert om ook aangifte te doen bij de Deken van de Orde van Advocaten. Kuijpers (specialist op het gebied van misbruik wetgeving en kapitaalbescherming: Kluwer 90-200-1097-2) start een “Kafkaiaanse” terreur met zijn organisatie in collusie met het ministerie van justitie en informanten. Kucharek startte een onderzoek (lees deel 1 & deel 2) naar de antecedenten van Kuijpers; en ontmaskerde Kuijpers in het onderzoekrapport met aantoonbare strafbare feiten. Deze feiten zijn nimmer weersproken: noch voor de Raad van Discipline of voor het Hof van Discipline. Kuijpers deinsde er niet voor terug om zijn handlangers bij het Ministerie van Justitie en KPN /* vertrouwelijke poststukken te laten onderscheppen; zeer aannemelijk om zo de rechtsgang te frustreren.