Valse aangifte en meineed

mei 9, 2008

Voor de lezers die allen links hebben gelezen: KPN deelde mee; nimmer een door Kuijpers c.s. veronderstelde schrijven te hebben ontvangen. KPN verklaarde dat er nimmer een onderzoek tegen Kroon gestart op een bedreiging met ontslag. Tegen deze infame meineed is hoger beroep aangetekend nadat de rechter het verzet door de advocaat van Kucharek “te laat” achtte.

Advertenties