Rechtbank verslag

Van het internet af geplukt: “Vandaag diende de rechtszaak voor de rechtbank van Den Bosch waar de advocaat van SDN uitlegde waarom zij en gedaagden meenden dat een spoedeisend kort geding niet uitsluitsel kan geven over het waarheidsgehalte van de argumenten van mr Harff en mr Kuijpers, en de beschuldigingen van Kucharek. Net als tijdens eerdere rechtszaken beweerden het advocatenduo mr. Harff en mr. Kuijpers, gebruikmakend van insinuaties (vooral over de status van de gedaagden), dat deze internetterroristen hun belangen ernstig en onrechtmatig schaden. De advocaat van SDN ging puntsgewijs in op de beschuldigingen van mr. Harff en mr. Kuijpers in en verwees de rechter naar haar producties waarin zij stelde het bewijs te kunnen leveren voor de rechtschapenheid van haar cliënten die, niet zoals het duo mr. Kuijpers en mr. Harff voorstellen, criminelen zijn die zich schuldig maken aan talloze vergrijpen, zoals valsheid in geschrifte, maar lieden die zich verzetten tegen systeemdwalingen. Een dergelijke systeemdwaling betrof wellicht het dossier Kucharek, zei ze, en lichtte dat omstandig toe aan de hand van een argumenten waarvan de bewijzen in het dossier te vinden zijn. Een: zij meent dat Kucharek ten onrechte uit het bestuur is verwijderd met gebruikmaking van een bestuurslid van een stichting die helemaal geen bevoegdheid had over de stichting die het octrooi beheerde waarover de strijd tussen Kucharek en Kuijpers is ontbrand. Dat dit dossier vol juridische ongerechtigheden zit die wel degelijk nader onderzoek door een advocaat verdienen, ook al proberen het duo mr. Harff en mr. Kuijpers het anders voor te stellen met behulp van een reeks kort gedingen. De beschuldigingen die het advocatenduo aan het adres van gedaagden en Kucharek hebben geuit, waarvoor een aantal personen en organisaties weliswaar zijn veroordeeld, zijn namelijk nog nooit echt uitgezocht. Dat komt omdat steeds is gekozen voor een spoedeisend kort geding en niet een bodemprocedure. Zij voegde daar aan toe dat zij de vergoeding als geëist door mr. Kuijpers en mr. Harff niet reëel vond. Ten eerste omdat mr. Kuijpers nauwelijks inkomsten had als advocaat, hij voerde over het vorig jaar de 5000 euro negatief vermogen op voor zijn advocatenpraktijk. Mr. Kuijpers was volgens haar ook geen advocaat maar haalde tachtig procent van zijn inkomsten uit ondernemerszaken. Voorts, betoogde zij, en dat is een ernstig vergrijp tegenover de beroepsgroep, dat mr. Kuijpers al zijn producties verzonden had van zijn huisadres in Leiden, omdat hij ingeschreven staat in het arrondissement Den Haag, maar – en dat is echt een overtreding van de advocatenwet – in Rotterdam kantoor houdt. Verder dat zij schorsing gaat aanvragen van mr. Kuijpers. Ook bestaat er niet zoiets als KDK advocaten, want mr. Kuijpers is een eenmanszaak. Mr. Harff betoogde vervolgens opnieuw dat de daad van SDN onrechtmatig was, en dat hij opnieuw – met alle materiaal in zijn bezit – een gijzelingsverzoek zou indienen bij de rechtbank Rotterdam om Kucharek juridisch de pas af te snijden. Daar was het, riposteerde de advocaat van SDN op een gegeven moment, haar confreres ook allemaal om begonnen. De veldtocht tegen haar cliënten was niet meer dan ‘een fishing expedition tegen Kucharek’. Zij onderstreepte in haar betoog herhaalde malen dat de SDN zich nooit grievend had uitgelaten over mr. Harff en mr. Kuijpers en dat het onvoorstelbaar was dat haar cliënten alle bescheiden, die eigendom van Kucharek zijn, aan hen uitleverde, omdat deze: ten eerste, alle al op internet gevonden konden worden dus geen verrassing inhielden. Maar, ten tweede, dat het ondenkbaar was dat men ongenoemd eigendom van anderen aan derden overdraagt. Uitlevering van alle emails, zou volgens haar ook een overtreding van de wet op het briefgeheim zijn. Kucharek, die aanwezig was in de rechtszaal, had al dat materiaal op zijn website gezet, verklaarde zij, daarin bijgevallen door Brockhus. Brockhus, haar cliënt, had niets te maken heeft met de presentatie op andere websites zoals PJ.design en exposedeu.net . Dat bevestigde Kucharek die achterin de rechtszaal uitdagend met een ‘die zijn van mij.’ Toen de rechter aan Rob Brockhus vroeg waarom hij aanvankelijk het materiaal had verwijderd, hoewel het volgens zijn advocaat toch de waarheid was, antwoordde hij dat hij dit op advies van zijn advocaat had gedaan. Opvallend en verontrustend aan het pleidooi van mr. Harff was dat hij de rechter vroeg om een voorbeeld te stellen door ‘repressieve’ en ‘assertieve’ uitspraak en dat voorstel omgaf met allerlei suggesties waarbij de status van de gedaagde belangrijk zou zijn. Zelden hebben we zoveel klassieke voorbeelden van drogredenen de revue zien passeren in een pleidooi: ad ignoratium, ad verecundiam, tu quoque en reductio ad absurdum. Op een gegeven moment suggereert mr. Harff dat hij ernstige hinder ondervond in zijn contacten in België, waar hij een villa had gekocht, en met ministers van staat en andere leidinggevende figuren verkeerde die hem lastige vragen stelden.. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat ministers van staat die in België wonen de website van SDN bezoeken, en als ze dat al doen, die serieus nemen. Harffs betoog was ook niet altijd consequent, zeker niet toen hij op een gegeven moment de rechter voorstelde de laster van SDN te vergelijken met zijn gefantaseerde poging de SDN af te schilderen als moordenaars.. Dat onweersproken laten zou betekenen dat die beschuldigingen zich in het oneindige zouden herhalen. De rechter, mevr. mr. Geurtsen, vond dit wel een erg extreem voorbeeld. Op de vraag van de rechter waarom mr. Kuijpers geen weerwoord had gegeven toen hij gevraagd werd om een reactie, antwoordde deze dat hij mensen als Brockus per definitie niet serieus nam of van repliek diende. Daarom ook deze dagvaarding. Opnieuw volgde een aantal beschuldigingen. Ook Bart doet daar in deze rubriek aan mee door het argument ad hominem op te dissen. Omdat Kucharek omgang met Mat Horn zou hebben, inmiddels veroordeeld door de rechtbank, zou hij schuldig zijn, suggereert Bart. Dat is een merkwaardige vorm van juridisch associëren en een beroep op ‘guilt by association’ zonder enige kennis van het dossier. Dat dit een heel complexe zaak is, waar de bodem schijnbaar nog niet is bereikt, bewees vandaag de zitting voor de rechtbank te Den Bosch. Zal worden vervolgd.”

Advertenties

One Response to Rechtbank verslag

  1. […] dat ik nog altijd een ingenieur ben en slechts van Poolse afkomst. Speciaal voor beroepsschreeuwer Eric Kuijpers een verhaal wat ooit in de Nieuwe Revu heeft gestaan over één van zijn internetvriendjes. Iemand, […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: