Hoor en wederhoor

Een dagvaarding van maar liefst 89 pagina’s kreeg SDN binnen van Eric Kuijpers, omdat zij deze video online hadden gezet, zonder dat – volgens Eric Kuijpers – hoor en wederhoor zou zijn toegepast. Maar is dat wel zo? Op zondag 28 oktober 2007 (21:11 uur) werden de onderstaande vragen door Eric Kuijpers binnen een e-mail correspondentie ontvangen: “Langs deze weg laat ik u om formele reden weten dat aan uw verzoek per e-mail dd. donderdag 25 oktober 2007 23:51 door de redactie van Witheet op dd vrijdag 26 oktober 2007 00:20 gehoor is gegeven. Dit mede in het kader van een nieuw onderzoek betreffende uw zaak. Zoals u wellicht heeft constateren doet de redactie (waarvan vrijwel iedereen lid van de NVJ) journalistiek onderzoek naar voornamelijk zware criminaliteit. Met twee collega’s van een andersoortig medium dan Witheet, zijn wij thans bezig met een diepgravend evenwichtig onderzoek naar u. Daar u advocaat bent achten wij het van maatschappelijk belang de aanmerkingen jegens u, maar evenzo uw verweer, publiekelijk te maken. Inmiddels hebben wij aan de hand van het dossier zoals kennelijk bekend aan het “Hof van Discipline” (dossiernummer 4787) tal van personen benaderd om hun relaas over u aan te horen. Zoals het goed journalistiek gebruik betaamt, zal u daags voor de publicaties in het Nederlands en in het Engels, in het kader van hoor en wederhoor, de desbetreffende artikelen toegestuurd krijgen. Het ligt in onze bedoelingen het complete dossier – waarvan wij hebben begrepen dat de “Raad van Discipline” deze gezien uwer non-betwisting als vaststaande feiten heeft beschouwd (punt 4.1 dossiernummer 4787, dd. 7 september 2007) – integraal te publiceren op het internet. In het dossier staat immers uw visie op het geheel breed verwoord, zodat daarmee u kant voor het publiek duidelijk zal zijn. Betreffende het onderzoek naar u en de uiteindelijke totstandkoming van de journalistieke producties hebben wij doorlopend contact met de NVJ, welke ons in een onverhoopte eventuele juridische procedure zal bijstaan. U doet er verstandig aan met dit traject zakelijk om te gaan en ons niet de door derden gestelde en daardoor voor ons vermeend, intimidaties en/of bedreigingen toe te bedelen. Het moge duidelijk zijn dat wij bewust hebben gekozen deze zaak in teamverband en voor publicatie voor meerdere media te onderzoeken, waardoor het geen enkele zin heeft zaken eventueel “persoonlijk” te maken. Voorts hebben wij op dit moment een aantal klemmende vragen, welke  wij graag door u omgaand beantwoord zouden willen zien: 1. Is het correct dat uw wapenvergunning naar aanleiding van naar uw eigen zeggen ludiek bedoelde visitekaartje (waarop uzelf staat afgebeeld, met wapens en voorzien van de tekst: “eerst schieten, dan praten”, en waarvan de Rechter heeft geoordeeld dat daarop uw portretrecht niet van toepassing is en vrij te publicatie staat), is  ingetrokken? 2. Is het correct dat u voor tal van vennootschappen, waarbij u direct- cq. indirect als bestuurder aan bent verbonden, of anderszins aan u gelieerd is, de FIOD/ECD op dit moment onderzoek doet; dit vanwege het overtreden van de regelgeving rond deponeren jaarstukken? 3. Is het correct dat u niet beschikt over de medische kennis cq. opleiding, die het bestempelen van iemand zijnde een pathologische leugenaar, rechtvaardigen? 4. Is het correct dat u in de dagvaarding dd. 12 september 2007 (zie bijlage) tegen Stelling c.s. bewust hebt verzwegen dat er in de door u naar voren gebrachte zaak Kroon op 28 november 2007 de zaak bij de Rechter Commissaris door getuigenverhoren getoetst zal worden en aldaar vanuit de werkgever van de heer Kroon getuigen en schriftelijke verklaringen worden geleverd, die mogelijk aan het licht zullen brengen dat het vonnis in deze zaak nietig zal moeten zijn? 5. Is het correct dat een aantal van uw collega-advocaten, vanwege een  structurele vermeende intimiderende opstelling uwerzijds, niet met u  te maken willen hebben? 6. Is het correct dat in tegenstelling hetgeen u in de voornoemende dagvaarding beweerd er van drie verschillende partijen wel de aangiften tegen u door het Openbaar Ministerie ontvankelijk is verklaard, en dat binnen een kennelijk GVO ondermeer het RFI onderzoek doet naar in beslag genomen zaken? 7. Is het correct dat op basis van 160 SV, een niet nader te noemen belangenorganisatie die opkomt voor de Nederlandse rechtstaat, bij Tweede Kamerleden het dossier hebben aangekaart en dat het voornemen  is gesteld over uw Kamervragen te gaan stellen? 9. Is het correct dat u de intimiderende SMS heb verzonden met de tekst: “Ik ben nu een risicofactor/ “Hahahahaha, dat is nooit anders geweest ondermens! (red: verwijzing naar het Duitse Üntermensch) ‘Het valt niet mee niet meer te roken’. Jammer he, ook dat pleziertje te moeten opgeven. Bekijk het van de positieve  kakkerlak. Dan duurt het langer voor het 3e infarct komt :>]] Beter miserabel leven dan aimabel sneven, toch? 88 (red: algemeen bekend als een verwijzing naar Heil Hitler; de verwijzing naar 2x de H)”? 10. Is het correct dat u voor de Rechtbank heeft toegeven dat de het dossier aanwezige compilaties heeft verzonden aan de heer Kucharek, welke (mede door de Poolse tekst in Germaans lettertype), mede gezien het feit dat u reeds beide in een juridische strijd was verwikkeld, als discriminerend kunnen worden opgevat? 11. Is het correct dat u zoals het laat aanzien vanaf de openbare weg foto’s heeft gemaakt van de heer Kucharek; en deze hem heb toegezonden om hem te intimideren? 12. Is het correct dat de (huidige en voormalige) advocaten van de heer Kucharek door u verbaal zouden zijn geïntimideerd? 13. Is het correct dat het reeds eerder bij u aangekaarte WORD document, met daarin openbare kadastrale gegevens, door u bij het Kadaster is opgevraagd, is vervaardigt cq. bewerkt en door u is ingezonden naar een specifieke lastersite? 14. Is het correct dat u bij een charitatieve organisatie zowel onbezoldigd bestuurder bent, alsmede dé vaste huisadvocaat tegen een uurtarief van € 600,00 per uur? 15. Is het correct dat u geen eigen bezittingen heeft, welke eventueel vatbaar zijn voor een conservatoir beslag, en dat uw jeep en kantoorinventaris ondergebracht zijn bij een leasemaatschappij? Voor overige tot referte! Mocht u onverhoopt geen antwoorden willen geven, dan achten wij een gerechtvaardig vertrouwen aanwezig de conclusies van onze bronnen te mogen publiceren.” Op bovenstaande vragen werd door Eric Kuijpers nimmer gereageerd; terwijl er expliciet in werd aangegeven dat deze vragen ook voor andere media (lees: SDN) werden gesteld.

Advertenties

One Response to Hoor en wederhoor

  1. Paul G. schreef:

    Och…. Hang je nu hier de huigelaar uit. Stoere praatjes heb je, ga je nou ook eens de man uithangen. Ik wacht……

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: