Stalking

mei 10, 2008

Kuijpers c.s. en handlanger Kroon starten hun terreur met telefonische en schriftelijke bedreigingen waarvan aangifte werd gedaan wegens bedreiging op vrijdag 4 februari 2006 om 17.40.uur. De Politie adviseerde Kucharek niet te reageren om escalatie te voorkomen; en adviseerde Kucharek om contact te nemen met slachtofferhulp. Deze gaf Kucharek als tip om zoveel mogelijk terug te schelden en ze zo lang mogelijk aan de lijn te houden, daar de politie ze beter kon traceren. Kuijpers werd door de politie ontboden, en bood tijdens het verhoor gemanipuleerde opnamen als “bewijs” dat hij tijdens dit telefonisch gesprek met de dood werd bedreigd en zijn handlanger Kroon was beledigd.   Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Valse aangifte en meineed

mei 9, 2008

Voor de lezers die allen links hebben gelezen: KPN deelde mee; nimmer een door Kuijpers c.s. veronderstelde schrijven te hebben ontvangen. KPN verklaarde dat er nimmer een onderzoek tegen Kroon gestart op een bedreiging met ontslag. Tegen deze infame meineed is hoger beroep aangetekend nadat de rechter het verzet door de advocaat van Kucharek “te laat” achtte.


In de krant

mei 9, 2008

Op het doen van valse aangifte volgt steeds vaker een strafrechtelijke reactie of een schadevergoedingsprocedure. In 2003 steeg het aantal dagvaardingen voor valse aangifte tot 377. In 2002 werd in 347 zaken een dagvaarding uitgebracht en in 2001 bracht het OM 294 van dergelijke zaken voor de rechter. De maximumstraf voor het doen van een valse aangifte is een jaar gevangenisstraf of een boete van 4500 euro. Behalve een boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf, volgt in deze zaken vaak een schadevergoedingsprocedure. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan deze zaken. Na een aangifte wordt kostbare en schaarse recherchecapaciteit ingezet, die dan niet aan zaken kan worden besteed waar sprake is van èchte slachtoffers.

 


Onrechtmatige daad

mei 8, 2008

Kroon schrijft de beherend vennoot zonder zijn toestemming uit bij de KvK en schrijft zich in met vervalste notulen in bij de KvK te Rotterdam, deze vergadering heeft nimmer plaats gevonden wegens vakantie van Kuijpers (13/06/05 t/m 07/07/05). 


Artikel 310 SR

mei 7, 2008

“Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”.


Misleiding

mei 6, 2008

Als specialist “misbruik wetgeving” is het eenvoudig simpele rechters, officieren van justitie, agenten en handlangers te manipuleren met list en bedrog, leugens, halve waarheden en beloftes van “gouden bergen” in euro’s.


Strafbare feiten

mei 5, 2008

Kucharek DGA van Strategos BV besluit aangifte te doen bij de Politie; die vervolgens adviseert om ook aangifte te doen bij de Deken van de Orde van Advocaten. Kuijpers (specialist op het gebied van misbruik wetgeving en kapitaalbescherming: Kluwer 90-200-1097-2) start een “Kafkaiaanse” terreur met zijn organisatie in collusie met het ministerie van justitie en informanten. Kucharek startte een onderzoek (lees deel 1 & deel 2) naar de antecedenten van Kuijpers; en ontmaskerde Kuijpers in het onderzoekrapport met aantoonbare strafbare feiten. Deze feiten zijn nimmer weersproken: noch voor de Raad van Discipline of voor het Hof van Discipline. Kuijpers deinsde er niet voor terug om zijn handlangers bij het Ministerie van Justitie en KPN /* vertrouwelijke poststukken te laten onderscheppen; zeer aannemelijk om zo de rechtsgang te frustreren.