De trots van de Nederlandse advocatuur?

mei 30, 2008

Advertenties

Foute advocaten

mei 14, 2008

De Orde van Advocaten wil een bureau oprichten dat zich bezig gaat houden met schrappingsprocedures. Dit bureau moet de negentien regionale dekens ondersteunen in de aanpak van advocaten die niet volgens het boekje werken. Voorzitter Els Unger van de Orde van Advocaten: “Een schrappingsprocedure kost een deken enorm veel tijd en energie, terwijl hij zijn handen al vol heeft. Een deken moet daardoor afzien van sommige tuchtprocedures, omdat hij prioriteiten moet stellen. Dat is jammer, omdat we vinden dat alle advocaten die over de schreef gaan, moeten worden aangepakt. Een apart bureau kan de dekens een hoop werk uit handen nemen.” Lees de rest van dit artikel »


Laster

mei 13, 2008

Het demoniseren van Pim Fortuyn was kinderspel vergeleken met het demoniseren van een hard werkende ondernemer die nimmer met justitie in aanraking is geweest. Valse beschuldiging oplichting Postbank NV. Valse beschuldiging smaad en laster brieven KPN. Valse beschuldiging (onder ede) kaping atoomonderzeeboot voor aanval U.S.A. Beschuldiging plaatsen van uranium en plutonium in matrassen…


Misbruik procesrecht

mei 13, 2008

Mede-uitvinders doen onder druk van Kuijpers pro deo afstand van hun rechten na een moedige juridischverzet. Advocaat mr. R. Smith werkzaam voor Van de Herik & Verhuls advocaten te Rotterdam wordt geïntimideerd en bedreigd met processen tevens wordt hij gefilmd, tegen deze druk is hij niet bestand en stopt. Advocaat mr. M.W. Huijzer werkzaam voor Huijzer & Renzen te Rotterdam: wordt geïntimideerd en bedreigd. Getuige wordt geïntimideerd en bedreigd. Rechter wordt gemanipuleerd na de zitting waar Kuijpers niet aanwezig was. Lees de rest van dit artikel »


Discriminatie

mei 12, 2008

Kuipers onder behandeling in een sanatorium voor geestesziekte startte dankbaar onder deze privilege van juridische onschendbaarheid direct talrijke processen, onder invloed van goddelijke bewustzijn stuurde Kuijpers openlijk discriminerende en lasterlijke teksten, waarvan aangifte is gedaan.


Doodsvisitekaartje

mei 11, 2008

Kuijpers vreest dat het onderzoek naar zijn duistere verleden bekend wordt en start een juridische procedure wegens smaad en laster. Tijdens deze zitting erkent Kuijpers géén specialist op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht te zijn daar nimmer een studie te hebben gevolgd wat vereist is, noch specialist te zijn in het vennootschapsrecht tevens erkent Kuijpers dat hij drie keer een “doodsvisitekaartje” naar het adres Rinze Koopmansstraat te hebben gestuurd dit bagatelliseerde hij “voor de grap” ondanks de bekentenissen van Kuijpers was de uitspraak van de rechter bizar…


Quote

mei 10, 2008

“U mag opgelicht zijn – u mag zich opgelicht voelen – maar u mag dat niet zeggen zonder rechtelijke uitspraak…”